TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Người cao tuổi tỉnh Yên Bái “tuổi cao, chí càng cao”

20:05 | 05/01/2019 75 lượt xem