Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người cao tuổi thành phố Yên Bái với phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng"

20:14 | 27/09/2018 188 lượt xem