Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người bạn đồng hành với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Văn Yên

10:25 | 27/01/2018 393 lượt xem