Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngọt ngào hương vị bưởi Đại Minh

20:50 | 04/11/2017 556 lượt xem