LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Ngòi Tu - Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

19:45 | 09/05/2017 2,196 lượt xem