Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngọc Khánh và cây kèn Saxophone

17:20 | 29/03/2017 1,710 lượt xem