Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngộ độc khí, hàng chục công nhân Công ty TNHH quốc tế Vina KNF huyện Trấn Yên nhập viện cấp cứu

17:01 | 07/09/2018 573 lượt xem