TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nghiệm thu đề tài khoa học chế tạo lò đốt rác thải y tế

18:54 | 28/10/2017 241 lượt xem