Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nghĩa Phúc nỗ lực cán đích nông thôn mới

19:15 | 19/07/2018 178 lượt xem