LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Nghĩa Lộ xây dựng thị xã văn hóa – du lịch giai đoạn 2019 – 2020

19:42 | 08/04/2019 124 lượt xem