HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Nghĩa Lộ với công tác xóa nhà tạm nhà dột nát cho các hộ nghèo

15:58 | 15/07/2011 456 lượt xem