Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nghĩa Lộ tổng kết nghị định 152 của CP về khu vực phòng thủ

18:42 | 11/05/2013 501 lượt xem