Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Nghị quyết số 24 của HĐND tỉnh về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2021

16:44 | 14/08/2019 53 lượt xem