Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Nghị quyết số 24 của HĐND tỉnh về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2021

16:44 | 14/08/2019 125 lượt xem