TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nghị quyết Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

11:03 | 16/01/2019 172 lượt xem