Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Tuấn Nghĩa

21:00 | 08/04/2018 445 lượt xem