TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Tuấn Vũ

18:46 | 26/03/2018 240 lượt xem