LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Nghệ nhân Lạc Tiên Sinh và điệu hát sình ca

19:30 | 25/07/2016 245 lượt xem