Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngày thi thứ 2 Kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

19:20 | 26/06/2018 280 lượt xem