Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngày thi đấu thứ hai giải Bóng đá Nhi đồng cúp PT-TH Yên Bái năm 2019

11:27 | 22/03/2019 839 lượt xem