Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngày hè ở Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh

11:09 | 22/06/2018 213 lượt xem