TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ngày hè ở Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh

11:09 | 22/06/2018 197 lượt xem