Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại các địa phương trong tỉnh

17:29 | 24/03/2019 235 lượt xem