TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ngày 18/10, tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái lần thứ VIII

18:09 | 17/10/2018 374 lượt xem