Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngày 18/10, tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái lần thứ VIII

18:09 | 17/10/2018 423 lượt xem