TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ngành Y tế với các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018

17:51 | 22/02/2018 363 lượt xem