Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngành Y tế nỗ lực thực hiện tiêu chí 15 trong xây dựng nông thôn mới

19:29 | 06/09/2018 258 lượt xem