Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngành Thuế Yên Bái đồng hành cùng doanh nghiệp

20:03 | 28/10/2017 525 lượt xem