Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngành Thanh tra Yên Bái học và làm theo lời Bác

19:32 | 16/04/2019 116 lượt xem