Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngành Giao thông Vận tải 73 năm xây dựng và trưởng thành

19:59 | 28/08/2018 189 lượt xem