Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngành Giáo dục Yên Bình học và làm theo Bác

20:07 | 04/01/2019 288 lượt xem