Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngành giáo dục huyện Mù Cang Chải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

18:16 | 30/11/2017 405 lượt xem