Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngành GD&ĐT Yên Bái học tập và làm theo lời Bác

19:16 | 18/09/2018 724 lượt xem