Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngành GD-ĐT huyện Yên Bình với các phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

18:49 | 16/11/2018 507 lượt xem