Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngân hàng NN và PTNT - Chi nhánh tỉnh Yên Bái trao thưởng tại xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn

18:26 | 01/10/2017 394 lượt xem