Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đẩy mạnh cải cách hành chính

14:46 | 06/05/2018 278 lượt xem