Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngân hàng CSXH tỉnh đồng hành cùng hộ nghèo

20:08 | 16/10/2018 182 lượt xem