Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ đồng bào vùng lũ huyện Văn Chấn

18:15 | 03/01/2018 342 lượt xem