Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Ngăn chặn kịp thời việc truyền đạo trái phép của " Hội thánh đức chúa trời"

19:08 | 30/04/2018 1,454 lượt xem