Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Ngăn chặn kịp thời việc truyền đạo trái phép của " Hội thánh đức chúa trời"

19:08 | 30/04/2018 1,319 lượt xem