TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII)

17:20 | 11/04/2019 66 lượt xem