Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nét nhân văn trong chương trình trao học bổng “Vì em hiếu học”

18:33 | 24/10/2018 62 lượt xem