Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nét mới trong hoạt động các CLB nghệ thuật quần chúng

21:00 | 01/04/2018 314 lượt xem