TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nét mới trong hoạt động các CLB nghệ thuật quần chúng

21:00 | 01/04/2018 291 lượt xem