Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Năng suất lúa đông xuân của huyện Lục Yên đạt 56,5 tạ/ha

17:59 | 30/05/2019 47 lượt xem