LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy

19:33 | 04/10/2017 392 lượt xem