LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Nâng cao giá trị chè shan tuyết Giàng Pằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn

22:07 | 04/09/2019 93 lượt xem