Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

19:10 | 12/09/2019 120 lượt xem