HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

19:10 | 12/09/2019 73 lượt xem