TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở

17:02 | 07/04/2019 121 lượt xem