Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật qua cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự”

19:14 | 07/11/2019 29 lượt xem