Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Nâng cao chất lượng công tác dự báo thời tiết

11:55 | 23/03/2019 139 lượt xem