TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM

20:15 | 16/08/2018 165 lượt xem