Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM

20:15 | 16/08/2018 217 lượt xem