Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nậm Cưởm bản Thái ở vùng cao

13:50 | 26/12/2015 1,091 lượt xem