Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Năm 2019 huyện Yên Bình phấn đấu thu tiền sử dụng đất đạt trên 80 tỷ đồng

18:04 | 29/04/2019 126 lượt xem