HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Năm 2019 huyện Yên Bình phấn đấu thu tiền sử dụng đất đạt trên 80 tỷ đồng

18:04 | 29/04/2019 226 lượt xem