Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Năm 2019: Huyện Văn Chấn phấn đấu đưa 400 người đi xuất khẩu lao động

19:35 | 18/03/2019 98 lượt xem